Cam kết: Thông tin thật – Giá thật 100% – Sự hài lòng của quý khách là động lực của chúng tôi.

Nhà Bán Quận Bình Tân 3 đến 4 tỷ


Ký gửi bất động sản

 


Yêu cầu tìm bất động sản

Bán Nhà Hẻm 14 Đường Số 5C

Giá bán: 3,470,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 497 Hương Lộ 2

Giá bán: 4,280,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Hẻm 34 Đình Nghi Xuân

Giá bán: 3,750,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Hẻm 64 Đường Số 14

Giá bán: 3,550,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa A

Nhà Bán Hẻm 704 Hương Lộ 2

Giá bán: 4,550,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà Quận Bình Tân Dưới 6 Tỷ

Giá bán: 4,890,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà chợ Bình Long

Giá bán: 3,950,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà phường bình trị đông a

Giá bán: 4,950,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông A

bán nhà đường số 14 lê văn quới

Giá bán: 3,600,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà đường phan anh

Giá bán: 3,950,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Trị Đông

bán nhà quận bình tân

Giá bán: 4,190,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 29 Đường Số 8

Giá bán: 4,690,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 77 Đường Số 9

Giá bán: 4,400,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 344/67 Chiến Lược

Giá bán: 4,350,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà Hẻm 145 Gò Xoài

Giá bán: 4,600,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 398 Tỉnh Lộ 10

Giá bán: 3,950,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Trị Đông

bán nhà đường số 16

Giá bán: 4,400,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 688 Tân Kỳ Tân Quý

Giá bán: 4,080,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa

bán nhà đường M1

Giá bán: 4,750,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 3 Đường Số 4

Giá bán: 4,900,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa A

Nhà Bán Hẻm 52 Đường Số 8

Giá bán: 4,600,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 92 Liên Khu 16-18

Giá bán: 4,450,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Hẻm 557 Hương Lộ 3

Giá bán: 4,800,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 375 Chiến Lược

Giá bán: 4,500,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà Hẻm 1 Lô Tư

Giá bán: 3,390,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa A

Nhà Bán Hẻm 754 Tân Kỳ Tân Quý

Giá bán: 4,900,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa

nhà đường số 3 bình hưng hoà

Giá bán: 3,200,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 77 Chiến Lược

Giá bán: 3,250,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Trị Đông

bán nhà đường kênh nước đen

Giá bán: 3,450,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa A

Nhà Bán Hẻm 363 Bình Trị Đông

Giá bán: 4,350,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông A

bán nhà đường hương lộ 3

Giá bán: 4,500,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa

Nhà Hẻm 150 Đường 26 tháng 3

Giá bán: 4,750,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa

Bán nhà hẻm 141 Đường Số 11

Giá bán: 3,150,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 84 Đường Số 14

Giá bán: 4,700,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán nhà hẻm 80 đường số 12

Giá bán: 3,450,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa

bán nhà đường Tân Hòa Đông

Giá bán: 4,990,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Hẻm 441 Lê Văn Quới

Giá bán: 4,900,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà Đường Số 8 Lê Văn Quới

Giá bán: 4,550,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 225 Lê Văn Quới

Giá bán: 4,500,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Hẻm 68 Đường Số 3

Giá bán: 4,100,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà đường hương lộ 3

Giá bán: 4,700,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 255 Đường Số 11

Giá bán: 4,500,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa

Nhà Đường Số 5B Bình Hưng Hoà A

Giá bán: 3,800,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà quận bình tân

Giá bán: 4,200,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông

bán nhà phường bình hưng hòa a

Giá bán: 4,250,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 36 Đường Số 2

Giá bán: 3,950,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa

bán nhà đường phan anh

Giá bán: 3,300,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Trị Đông

bán nhà quận bình tân

Giá bán: 4,600,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Trị Đông

bán nhà phường bình hưng hòa

Giá bán: 4,300,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 65 Đường Số 18D

Giá bán: 3,550,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán nhà đường số 16A Gò Xoài

Giá bán: 4,600,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 413/56 Lê Văn Quới

Giá bán: 3,850,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Trị Đông A

Giá bán: 4,500,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Trị Đông

Nhà Đường Số 12 Bình Hưng Hoà A

Giá bán: 3,850,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà phường bình trị đông

Giá bán: 3,350,000,000

Phòng ngủ: 1

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Phường Bình Trị Đông A

Giá bán: 4,500,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà hẻm 182 đường 26 Tháng 3

Giá bán: 4,550,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa

Bán nhà đường Bình Trị Đông

Giá bán: 4,100,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Trị Đông

nhà đường số 1 bình hưng hoà

Giá bán: 4,000,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Đường Số 14A

Giá bán: 4,280,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 100 Miếu Gò Xoài

Giá bán: 3,250,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà quận bình tân

Giá bán: 3,500,000,000

Phòng ngủ: 1

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 557/22 Hương Lộ 3

Giá bán: 4,900,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa

bán nhà đường mã lò

Giá bán: 4,800,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà phường bình hưng hòa a

Giá bán: 4,400,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán nhà hẻm 161 Trương Phước Phan

Giá bán: 4,900,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Đường Số 13

Giá bán: 3,150,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà nát quận bình tân

Giá bán: 4,600,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Căn Hộ Hoàng Kim Thế Gia

Giá bán: 3,950,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông

Bán nhà hẻm 413/11 Lê Văn Quới

Giá bán: 3,500,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Trị Đông A

Giá bán: 3,600,000,000

Phòng ngủ:

Phường Bình Hưng Hòa

bán nhà phường bình hưng hòa

Giá bán: 4,200,000,000

Phòng ngủ: 1

Phường Bình Hưng Hòa

bán nhà quận bình tân

Giá bán: 4,300,000,000

Phòng ngủ: 1

Phường Bình Trị Đông

Nhà Bán Quận Bình Tân 5 đến 6 tỷ

Bán Nhà Hẻm 363/38 Bình Trị Đông

Giá bán: 5,700,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà Hẻm 171 Gò Xoài

Giá bán: 6,400,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Kho Xưởng đường Lê Trọng Tấn

Giá bán: 6,990,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 181 Gò Xoài

Giá bán: 5,500,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà hẻm 688 hương lộ 2

Giá bán: 5,500,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông A

Bán nhà hẻm 840 Hương Lộ 2

Giá bán: 6,950,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà Hẻm 128 Trương Phước Phan

Giá bán: 6,390,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông

Bán nhà hẻm 964 Tân Kỳ Tân Quý

Giá bán: 5,630,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 544 Hương Lộ 2

Giá bán: 5,600,000,000

Phòng ngủ: 10

Phường Bình Trị Đông

bán nhà quận bình tân

Giá bán: 6,100,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 189 Kênh 26 Tháng 3

Giá bán: 6,690,000,000

Phòng ngủ: 6

Phường Bình Hưng Hòa

Bán nhà đường số 24A Lê Văn Quới

Giá bán: 6,100,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà căn góc quận bình tân

Giá bán: 5,500,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà phường bình hưng hòa a

Giá bán: 5,490,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa A

Nhà Bán Hẻm 840 Hương Lộ 2

Giá bán: 5,290,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông A

bán nhà quận bình tân

Giá bán: 5,850,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông

Giá bán: 6,100,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Dãy Trọ Phường Bình Hưng Hòa

Giá bán: 5,300,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Phường Bình Hưng Hoà A

Giá bán: 5,900,000,000

Phòng ngủ: 6

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà xây mới bình tân

Giá bán: 6,400,000,000

Phòng ngủ: 6

Phường Bình Hưng Hòa A

Giá bán: 6,400,000,000

Phòng ngủ: 6

Phường Bình Hưng Hòa A

Nhà Bán Hẻm 918 Hương Lộ 2

Giá bán: 5,800,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà Hẻm 73 Kênh Nước Đen

Giá bán: 5,300,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 1014 Tân Kỳ Tân Quý

Giá bán: 6,180,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 381 Lê Văn Quới

Giá bán: 6,700,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông A

bán nhà đường kênh tham lương

Giá bán: 5,350,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa

Bán nhà hẻm 688 Hương Lộ 2

Giá bán: 5,200,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà Hẻm 754 Tân Kỳ Tân Quý

Giá bán: 5,200,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Mặt Tiền Liên Khu 8-9

Giá bán: 6,500,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà gần ngã tư bốn xã

Giá bán: 6,300,000,000

Phòng ngủ:

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Mặt Tiền Trương Phước Phan

Giá bán: 6,800,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Trị Đông

Bán nhà hẻm 480 Mã Lò

Giá bán: 5,900,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán nhà hẻm 479 Tân Hoà Đông

Giá bán: 6,700,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Hẻm 288 Tân Hòa Đông

Giá bán: 5,300,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Trị Đông

bán nhà phường bình hưng hòa a

Giá bán: 6,800,000,000

Phòng ngủ: 6

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Đường Số 18B Quận Bình Tân

Giá bán: 6,500,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán nhà liên khu 2-10 quận bình tân

Giá bán: 5,350,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 25 Liên Khu 8-9

Giá bán: 5,600,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 230 Mã Lò

Giá bán: 5,450,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà Hẻm 178 Lê Văn Quới

Giá bán: 6,500,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 50 Chiến Lược

Giá bán: 6,600,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Hẻm 616 Lê Trọng Tấn

Giá bán: 6,400,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa

bán nhà quận bình tân

Giá bán: 5,950,000,000

Phòng ngủ: 6

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 41 Đường Số 5

Giá bán: 6,200,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Đường Gò Xoài

Giá bán: 5,800,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 363/29 Bình Trị Đông

Giá bán: 5,400,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông A

bán nhà phường bình trị đông a

Giá bán: 5,600,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông A

bán nhà nát quận bình tân

Giá bán: 5,200,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa

bán nhà quận bình tân

Giá bán: 5,300,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà phường bình trị đông a

Giá bán: 5,250,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà Hẻm 19 Liên Khu 8-9

Giá bán: 5,300,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 815 Hương Lộ 2

Giá bán: 6,650,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà Hẻm 146 Chiến Lược

Giá bán: 5,100,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Hẻm 730/129 Hương Lộ 2

Giá bán: 6,150,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà Hẻm 243/33 Mã Lò

Giá bán: 5,200,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông A

bán nhà đường lê văn quới

Giá bán: 5,500,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà Hẻm 62 Đường Số 7

Giá bán: 6,400,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa

bán nhà phường bình trị đông

Giá bán: 5,300,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Hẻm 363 Đất Mới

Giá bán: 5,900,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông A

nhà đường số 9 bình hưng hoà

Giá bán: 5,250,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa

bán nhà giáp aeon mall tân phú

Giá bán: 5,150,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 308 Lê Văn Quới

Giá bán: 5,500,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà phường bình hưng hòa

Giá bán: 5,700,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 447 Bình Trị Đông

Giá bán: 6,990,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông

bán nhà phường bình hưng hòa a

Giá bán: 6,500,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà quận bình tân

Giá bán: 6,200,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa

Bán nhà hẻm 160 Đường Số 11

Giá bán: 5,300,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 95 Chiến Lược

Giá bán: 5,050,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Trị Đông

Giá bán: 5,200,000,000

Phòng ngủ:

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà quận bình tân

Giá bán: 5,500,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Hẻm 350 Chiến Lược

Giá bán: 5,490,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông

bán nhà đường kênh tham lương

Giá bán: 5,200,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Hưng Hòa

bán nhà đường lê trọng tấn

Giá bán: 5,450,000,000

Phòng ngủ: 6

Phường Bình Hưng Hòa

bán nhà phường bình hưng hòa

Giá bán: 5,900,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 161 Bình Trị Đông

Giá bán: 6,800,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Hẻm 208 Đường Số 5

Giá bán: 5,200,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa

bán nhà mới xây hương lộ 2

Giá bán: 5,990,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông A

bán nhà phường bình hưng hòa

Giá bán: 5,150,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa

Bán Nhà Hẻm 918 Hương Lộ 2

Giá bán: 5,990,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà 490 Hương Lộ 2

Giá bán: 6,250,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông

Nhà Bán Quận Bình Tân 7 đến 9 tỷ

Bán Nhà Hẻm 827 Tỉnh Lộ 10

Giá bán: 7,800,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông B

Bán Nhà Khu Dân Cư 402 Mã Lò

Giá bán: 7,500,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán nhà hẻm 111 đường số 1

Giá bán: 7,500,000,000

Phòng ngủ: 6

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà đường mã lò

Giá bán: 7,500,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà 128/20 Trương Phước Phan

Giá bán: 7,200,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Hẻm 264 Lê Văn Quới

Giá bán: 7,800,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán nhà mặt tiền Miếu Bình Đông

Giá bán: 7,500,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa A

Nhà bán Đường Số 14 Lê Văn Quới

Giá bán: 7,990,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Đường Số 14 Lê Văn Quới

Giá bán: 7,900,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà đường Gò Xoài

Giá bán: 7,200,000,000

Phòng ngủ: 8

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà hẻm 189 đường 26 tháng 3

Giá bán: 7,200,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa

bán nhà mặt tiền phường bình hưng hòa

Giá bán: 8,500,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa

Nhà Bán Mặt Tiền Miếu Gò Xoài

Giá bán: 8,500,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà đường lê văn quới

Giá bán: 7,200,000,000

Phòng ngủ: 6

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 427 Lê Văn Quới

Giá bán: 8,500,000,000

Phòng ngủ: 6

Phường Bình Trị Đông A

bán nhà hẻm 427 lê văn quới

Giá bán: 8,500,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà Hẻm 350 Lê Văn Quới

Giá bán: 7,990,000,000

Phòng ngủ: 6

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 352 Lê Văn Quới

Giá bán: 7,990,000,000

Phòng ngủ: 6

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 83 Liên Khu 10-11

Giá bán: 7,600,000,000

Phòng ngủ: 10

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Hẻm 276 Tân Hoà Đông

Giá bán: 7,200,000,000

Phòng ngủ: 2

Phường Bình Trị Đông

bán nhà quận bình tân

Giá bán: 7,390,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Mặt Tiền Kênh Nước Đen

Giá bán: 9,200,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán nhà mặt tiền Lô Tư

Giá bán: 7,700,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà mặt tiền kinh doanh

Giá bán: 8,600,000,000

Phòng ngủ: 6

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà phường bình trị đông

Giá bán: 7,100,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông

bán nhà quận bình tân

Giá bán: 7,800,000,000

Phòng ngủ: 6

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà đường mã lò

Giá bán: 7,200,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 145 Lê Văn Quới

Giá bán: 8,700,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Hẻm 704 Hương Lộ 2

Giá bán: 9,700,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông

Giá bán: 8,700,000,000

Phòng ngủ:

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà Hẻm 344 Chiến Lược

Giá bán: 7,600,000,000

Phòng ngủ: 6

Phường Bình Trị Đông A

Bán Nhà Trọ Quận Bình Tân

Giá bán: 9,000,000,000

Phòng ngủ: 20

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 635 Hương Lộ 2

Giá bán: 7,200,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Lê Văn Quới Quận

Giá bán: 7,990,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông A

bán nhà phường bình trị đông

Giá bán: 7,800,000,000

Phòng ngủ: 6

Phường Bình Trị Đông

bán nhà phường bình hưng hòa a

Giá bán: 7,500,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 386 Lê Văn Quới

Giá bán: 7,200,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa A

bán nhà phường bình trị đông

Giá bán: 8,000,000,000

Phòng ngủ: 3

Phường Bình Trị Đông

bán nhà mặt tiền bình tân

Giá bán: 7,300,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa A

Bán Nhà Hẻm 490 Hương Lộ 2

Giá bán: 7,900,000,000

Phòng ngủ: 8

Phường Bình Trị Đông

Nhà Bán Quận Bình Tân trên 10 tỷ

bán biệt thự quận bình tân

Giá bán: 11,990,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa

Giá bán: 21,000,000,000

Phòng ngủ: 5

Phường Bình Hưng Hòa

bán nhà cao tầng bình tân

Giá bán: 14,500,000,000

Phòng ngủ: 10

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Mặt Tiền Phan Anh

Giá bán: 18,000,000,000

Phòng ngủ: 4

Phường Bình Trị Đông

Bán Nhà Trọ Lê Văn Quới

Giá bán: 19,500,000,000

Phòng ngủ: 44

Phường Bình Hưng Hòa A

Giá bán: 14,200,000,000

Phòng ngủ:

Phường Bình Hưng Hòa

Tin tức & Pháp lý

HỖ TRỢ TÌM NHÀ MIỄN PHÍ

Anh/ Chị đang mệt mỏi với những thông tin không chính xác trên mạng?

Đừng lo, hãy gửi mong muốn của mình tới Bannhabinhtan.com.vn, chúng tôi sẽ liên hệ ngay với Anh/Chị để tìm nhà hay khách hàng phù hợp với nhu cầu của quý Anh/Chị.

Sự hài lòng của Anh/Chị là động lực của chúng tôi.

Bán Nhà Bình Tân cung cấp các dịch vụ:

Ký gửi mua bán nhà đất

Nhận tìm nhà đất miễn phí theo nhu cầu thực của quý anh chị.

Nhận định giá nhà đất theo thời điểm thị trường – Giúp anh chị tiết kiệm thời gian và tiền bạc nhờ bán đúng giá.

Nhận hồ sơ pháp lý nhà đất như: Đăng bộ, Hoàn công & Đổi sổ, Tách/hợp thửa, Xin Giấy Phép Xây Dựng, Khi di sản thừa kế,…

>>> Tìm Hiểu thêm về pháp lý và giấy tờ nhà đất